Auto Asistenţă

 

AUTO ASISTENŢĂ

Eveniment

                   Acoperire

Limită

Accident, Pană sau Furtul autovehiculului Reparaţie la faţa locului sau trans­portul la cel mai apropiat service 1.500 RON
Accident, Pană sau Furtul autovehiculului Transportul acasă al persoanelor şii autoturismului/continuarea călătorieii sau 5.900 RON
  înnoptarea la hotel sau 380 RON(pe noapte/pe camera pentru max. 2 nopţi)
  Autoturism de înlocuire 300 RON (pentru max. 2 zile)
Primele de asigurare:
4 Zile 8 Zile                                 12 Zile 16 Zile                        31 Zile
21 RON 36 RON                             57 RON 72 RON                  129 RON
 
Perioada max. continuă asigurată 31 zile (nu se încheie poliţe în prelungire). Condiţii de asigurare speciale “Auto Asistenţă”

 

Numărul de urgenţă +40 21 312 22 37

Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore. Prin centrala pentru apeluri de urgentă cu program de lucru de 24 ore, persoana asigurată poate solicita ajutor în caz de accident pană, avarie sau în cazul furtului vehiculului în cadrul următoarelor condiţii. Pentru a putea beneficia de servicii, este necesară, în oricare din cazuri, informarea centralei pentru apeluri de urgentă cu program de lucru de 24 ore.

Încheierea poliţei de asigurare / Perioada asigurată.

Protecţia prin asigurare începe odată cu încheierea poliţei de asigurare şi plata primei de asigurare.

Vehiculele asigurate.

Protecţia prin asigurare se extinde asupra autoturismelor, motocicletelor, locuinţelor mobile (rulote, vehicule-locuinţă) şi vehiculelor combi cu până la 9 locuri, care nu sunt folosite în scop comercial, sunt înmatriculate pe numele persoanei asigurate (nu maşini închiriate) şi nu sunt mai vechi de 10 ani.

Persoanele asigurate.

În afara persoanei asigurate, sunt asigurate şi persoanele care se află în vehiculul asigurat în momentul producerii penei, avariei sau accidentului.

Domeniul de valabilitate al asigurării.

Protecţia prin asigurare este valabilă pentru evenimentele care survin pe teritoriul Europei în sens geografic, la o distanţă mai mare da 5 km de localitatea de domiciliu a persoanei asigurate, în timpul unei călătorii a persoanei asigurate, pentru care aceasta a rezervat cel puţin o înnoptare. Serviciile: autoturism închiriat sau înnoptarea la hotel nu pot fi combinate cu transportul acasă al persoanelor şi autoturismului sau continuarea călătoriei.

Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există

     –   în cazul în care avariile se produc ca urmare a întreţinerii defectuoase a vehiculului;

    –   în cazul în care deficientele vehiculului, care au dus la producerea avariei, au existat şi/sau au putut fi recunoscute încă de la începutul călătoriei;

     –   în cazul în care remedierea defectelor este rezolvată de către însăşi persoana asigurată.

La încheierea contractului de asigurare sunt valabile condiţiile actuale de asigurare Mondial Assistance, precum şi serviciile şi tarifele de pe prezentul pliant Condiţiile de asigurare şi pliantele sunt disponibile la cerere în biroul de turism unde aţi încheiat asigurarea sau la www.mondial-assistance.ro.

Niciun intermediar nu este autorizat să promită o protecţie prin asigurare care face excepţie de la condiţiile generale şi complementare de asigurare specificate, sau să întreprindă o evaluare a unei stări de fapt, care este angajantă pentru asigurător.

 

 Posted by at