Pachet Travel

 

 

Pachet de protecţie »TRAVEL«

PRIMA INDIVIDUAL/EUROPA & INTERNATIONAL
 

4 Zile    10 Zile    17 Zile    31 Zile

62 Zile

93 Zile

RON

39         44         55        79

124

233

Perioada max. asigurată de la începutul călătoriei până la data întoarcerii este de max. 93 de zile.

 

Detalierea Serviciilor

Limita

Protecţie de călătorie cu stornare
Restituibile sunt costurile de stornare, în cazul neînceperii călătoriei max. 21.000 ROIM / pe călătorie
Costuri de spitalizare
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale de urgenţă, repatriere max. 126.000 RON / individual
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenţă, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare max. 126.000 RON / individual
Accident
Compensaţia în caz de deces, invaliditate max. 42.000 RON / pe eveniment
Costuri de căutare şi salvare max. 21.000 RON / pe eveniment
Mondial Assistance
Service-ul nostru vă stă la dispoziţie 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an şi vă garantează ajutor competent oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire, accident, avocat & translator, pierderea documentelor de călătorie, pierderea mijloacelor de plată a călătoriei

DA

MONDIAL ASSISTANCE
Anularea călătoriei – Evenimentele asigurate

  1.   îmbolnăvirea gravă bruscă, accident sau decesul persoanei asigurate sau a uneia dintre următoarele persoane: soţ/sotle, copil, părinţi, nepoţi, fraţi sau surori. În cazul a până la 7 persoane specificate într-o poliţă, care au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în care unul dintre motivele enumerate intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

În   cazul unui eveniment asigurat, în legătură cu aceeaşi călătorie, pot fi ridicate pretenţii de despăgubire din partea mal multor persoane asigurate, până la concurenţa sumei maxime de 21.000 RON.

  1.   Concedierea neaşteptată de către angajator.
    1.   în cazul în care daunele elementare sau   furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este   Indispensabilă.
    2.   Primirea de către Asigurat a unei citaţii de prezentare la tribunal, la un termen stabilit în perioada călătoriei.
Termeni şi condiţii de încheiere a asigurărilor de stomare

Încheierea asigurării şi plata primei pentru pachetele de asigurări cu protecţie storno trebuie să se efectueze în ziua rezervării călătoriei. În cazul în care încheierea asigurării se face mai târziu, vor fi asigurate numai acele evenimente, care au loc începând cu a 10-a zi după încheierea asigurării (excepţii: accident, deces, eveniment elementar).

Dacă încheierea asigurării are loc într-un interval de timp mai scurt de 31 de zile înaintea călătoriei, protecţia storno va fi acordată numai dacă încheierea asigurării şi rezervarea călătoriei se vor face concomitent începând cu 30 de zile înainte de începerea călătoriei asigurarea cu protecţia storno nu mai poate fi încheiată ulterior.

Comportamentul în cazul daunelor

Vă rugăm să reţineţi că fără notificarea imediată a Mondial Assistance după producerea daunei, nu mai puteţi înainta pretenţiile dumneavoastră de preluarea costurilor către asigurare.

Orice anulare trebuie să fie anunţată în scris la Mondial Assistance în termen de 48 de ore după apariţia evenimentului asigurat.

Orice daună trebuie să fie anunţată în baza documentelor originale. De aceea, vă rugăm păstraţi cu atenţie toate documentele care pot fi necesare pentru dovedirea daunelor şl trimlteţl-le (în original) împreună cu poliţa de asigurare la Mondial Assistance, astfel încât să se evite întârzierea prelucrării dosarului dumneavoastră de daună.

MONDIAL ASSISTANCE

 Posted by at